Phố Hàng Cá

Bảng tin

Tham gia nhóm Bảng Tin Phố Hàng Cá để đăng tin bài 
Gọi ngay, nhắn tin, Zalo 0865699618 : Để đăng ký địa chỉ, cửa hàng miễn phí

Chuyện phố

Phố Hàng Cá 

Phố nào cung cấp cá cho cả 36 phố phường Hà Nội xưa?

Cà phê Nhĩ

Danh sách

Ngã tư Phố Hàng Đường - Phố Hàng Cá - Phố Hàng Đường - Ngõ Gạch

Ngã tư Hàng Đường - Ngõ Gạch. Panorama

Góc phố ( 26A phố Hàng Đường)

Số 2-Công An Phường Hàng Đào, ĐT: 024 3825 5328

Số 2A-Quán cafe, Số 2B-Quán cafe,  2C,  2D

Số 1A, 1B, Số 1C, Số 1D, 
Số 4 Số 3A-1   3A-2  3A-3  3B  3C
Số 6 Số 5 
Số 8A,  8B Số 7A,  7B 
Số 10
Số 12

Số 14A,  B14, 14C,  14C-1,  14C-2,  14D,  14E-3B Chả Cá,  14H

Phố Chả Cá Phố Chả Cá
Số 6B Chả Cá (góc phố Chả Cá-Hàng Cá)

Số 11   Đền Đồng Thuận      Banh Mi PaTé

Số 28 Số 13
Số 30 Số 15
Số 32-1   32-2 Số 17
Số 34 Số 19A   19B
Số 36 Số 21
Số 38-1   38-2 Số 23
Số 25    Bánh Mì 25
Số 27    Đình Đồng Thuận 

Ngã phố Thuốc Bắc - Lò Rèn. Panorama

Ngã tư phố Hàng Cá - Thuốc Bắc -Lò Rèn -Thuốc Bắc  

36phophuong.vn 

Bình luận của bạn