Cơ Đốc giáo Hà Nội

Bảng tin

Tại Việt Nam, thuật ngữ Đạo Tin Lành (Protestantism) thường được chỉ về một nhánh tôn giáo thuộc Cơ Đốc giáo (Kitô giáo) thuộc phong trào Kháng Cách, để phân biệt với Giáo hội Công giáo. "Tin Lành" cũng có thể coi là một cách gọi khác của "Tin Mừng" hay "Phúc Âm".

Danh sách

Công giáo: Tổng giáo phận Hà Nội (tiếng Latinh: Archidioecesis Hanoiensis) là một tổng giáo phận Công giáo ở Việt Nam, quản lý giáo dân vùng thủ đô Hà Nội, Hà Nam, một phần các tỉnh Nam Định, Hưng Yên và Hòa Bình. Tổng diện tích lãnh thổ của tổng giáo phận này xấp xỉ 7.000 km² .... xem tiếp 

Các địa danh trong tổng giáo phận
Nhà thờ chính tòa và Tòa Tổng giám mục Hà Nội


Nhà thờ Lớn Hà Nội


Thánh địa hành hương

Vương cung thánh đường Sở Kiện


Các nhà thờ và tu viện lớn


Nhà thờ Cửa Bắc


Nhà thờ Hàng Bột


Nhà thờ Phùng Khoang


Nhà thờ Hàm Long


Nhà thờ Lớn Nam Định


Nhà thờ Vĩnh Trị


Nhà thờ Từ Châu

Tin lành: Tại Việt Nam, thuật ngữ Đạo Tin Lành (Protestantism) thường được chỉ về một nhánh tôn giáo thuộc Cơ Đốc giáo (Kitô giáo) thuộc phong trào Kháng Cách, để phân biệt với Giáo hội Công giáo. "Tin Lành" cũng có thể coi là một cách gọi khác của "Tin Mừng" hay "Phúc Âm".... Xem tiếp 

Nhà thờ tin lành

Bình luận của bạn