Khám Phá Diện Mạo Thành Cổ Hà Nội Năm 1899

Thứ 6, 18/08/2023, 11:12 (GMT+7)

Chia sẻ

Những hình ảnh tư liệu ít người biết đến, được trích từ ấn phẩm “Cái nhìn về xứ Đông Dương, 1899” (Vues de l’Indo-Chine, 1899) xuất bản ở nước Pháp xưa.

Bản đồ Thành cổ Hà Nội thời Pháp chiếm đóng

Bản đồ Thành cổ Hà Nội thời Pháp chiếm đóng

Khu doanh trại lính Pháp trong thành cổ Hà Nội năm 1899. Cửa Đông nằm bên phải khu doanh trại, nhìn ra khu phố cổ Hà Nội.

Khu doanh trại lính Pháp trong thành cổ Hà Nội năm 1899. Cửa Đông nằm bên phải khu doanh trại, nhìn ra khu phố cổ Hà Nội. Ảnh: Bunum.univ-cotedazur.fr.

Khu vực Đông Nam thành Hà Nội, nơi có các phố Lý Nam Đế, Tôn Thất Thiệp ngày nay. Cửa Đông nằm phía bên trái.

Khu vực Đông Nam thành Hà Nội, nơi có các phố Lý Nam Đế, Tôn Thất Thiệp ngày nay. Cửa Đông nằm phía bên trái.

Cửa Đông thành Hà Nội năm 1899. Hai bên cửa có hai lỗ hổng do người Pháp mở năm 1882. Sau cổng là khu doanh trại bộ binh, xây năm 1890.

Cửa Đông thành Hà Nội năm 1899. Hai bên cửa có hai lỗ hổng do người Pháp mở năm 1882. Sau cổng là khu doanh trại bộ binh, xây năm 1890.

Bệ rồng ở lối lên điện Kính Thiên, lúc này là trụ sở chỉ huy pháo binh Pháp (xây năm 1886). Các bức tường gạch bao quanh sân điện do người Pháp xây sau khi chiếm thành Hà Nội.

Bệ rồng ở lối lên điện Kính Thiên, lúc này là trụ sở chỉ huy pháo binh Pháp (xây năm 1886). Các bức tường gạch bao quanh sân điện do người Pháp xây sau khi chiếm thành Hà Nội.

Cột cờ ở phía Nam thành Hà Nội năm 1899. Lúc này trước cột cờ có hào nước, trên cột cờ có chuồng bồ câu và một số gian nhà do người Pháp xây dựng. Sau cột cờ là khu doanh trại của quân đội Pháp.

Cột cờ ở phía Nam thành Hà Nội năm 1899. Lúc này trước cột cờ có hào nước, trên cột cờ có chuồng bồ câu và một số gian nhà do người Pháp xây dựng. Sau cột cờ là khu doanh trại của quân đội Pháp.

Tòa nhà Hậu Lâu nằm sau điện Kính Thiên ở trung tâm thành Hà Nội. Đây là nơi ở của các cung tần, mỹ nữ đi theo nhà vua mỗi chuyến công du Bắc Hà.

Tòa nhà Hậu Lâu nằm sau điện Kính Thiên ở trung tâm thành Hà Nội. Đây là nơi ở của các cung tần, mỹ nữ đi theo nhà vua mỗi chuyến công du Bắc Hà.

36phophuong.vn 

Bình luận của bạn

Tin khác