Trường Tiểu học Trung Hoa

Thứ 4, 25/10/2023, 10:48 (GMT+7)

Chia sẻ

Trường Tiểu học Trung Hoa, Năm 1952 - Nay là Trung tâm Y Tế quận Hoàn Kiếm, nhà 26 phố Lương Ngọc Quyến

Trường Trung học Trung Hoa Năm 1952 Nay là Trung tâm Y Tế quận Hoàn Kiếm Nhà 26 phố Lương Ngọc Quyến Ảnh : Georges Azambre

Trường Tiểu học Trung Hoa
Năm 1952
Nhà 26 phố Lương Ngọc Quyến
Ảnh : Georges Azambre

Phố Lương Ngọc Quyến Năm 1951 Ảnh : Georges Azambre

Phố Lương Ngọc Quyến
Năm 1951
Ảnh : Georges Azambre

Phòng khám đa khoa 26 Lương Ngọc Quyến là một trong những phòng khám Đa khoa uy tín tại Hà Nội, trực thuộc Trung tâm Y tế quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Phòng khám đa khoa 26 Lương Ngọc Quyến là một trong những phòng khám Đa khoa uy tín tại Hà Nội, trực thuộc Trung tâm Y tế quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

36phophuong.vn 

Bình luận của bạn

Tin khác