Phố Nhà Thờ xưa

Thứ 3, 04/07/2023, 15:17 (GMT+7)

Chia sẻ

Thời Pháp thuộc, đây là "Avenue de la Cathédrale" (Đại Lộ Nhà Thờ). Ngày 10/08/1945, tên là Đại Lộ Nhà Thờ. Tên gọi như hiện nay có từ tháng 6/1964.

Phố Nhà Thờ năm 190x

Phố Nhà Thờ năm 190x

Phố Nhà Thờ năm 191x

Phố Nhà Thờ năm 191x

Phố Nhà Thờ năm 192x

Phố Nhà Thờ năm 192x

Phố Nhà Thờ năm 1948

Phố Nhà Thờ năm 1948

Phố Nhà Thờ năm 1948

Phố Nhà Thờ năm 1948

Phố Nhà Thờ năm 1950

Phố Nhà Thờ năm 1950

Phố Nhà Thờ năm 1953

Phố Nhà Thờ năm 1953

Phố Nhà Thờ năm 1995

Phố Nhà Thờ năm 1995

Phố Nhà Thờ năm 2018

Phố Nhà Thờ năm 2018

Phố Nhà Thờ năm 2020

Phố Nhà Thờ năm 2020

36phophuong.vn SÀN TMĐT PHỐ

Bình luận của bạn

Tin khác