Những trại bảo an thời Pháp thuộc ở Hà Nội

Thứ 6, 22/09/2023, 10:43 (GMT+7)

Chia sẻ

Chiếm trại Bảo an binh trong những ngày tháng Tám năm 1945

Lực lượng vệ binh bản xứ:

 Sau khi củng cố vị trí của mình tại Đông Dương, Pháp cho tổ chức ở Liên bang Đông Dương lực lượng vệ binh bản xứ. Lực lượng này thành lập ngày 30 tháng 6 năm 1915 theo sắc lệnh của Tổng thống Pháp, gồm toàn bộ binh lính người bản xứ (Đông Dương và Quảng Châu Loan) không thuộc lực lượng chính quy (quân đội thuộc địa của Pháp). Lực lượng này thuộc quyền chỉ huy tối cao của chính quyền Pháp, lúc bấy giờ gọi là Nguyên súy tổng thống Đông Dương quân vụ đại thần (général commandant en chef de l'Indochine). Ở mỗi kỳ thì do thống đốc Nam Kỳ, thống sứ Bắc kỳ và khâm sứ Trung kỳ chỉ huy.

 Về mặt chức năng, họ có nhiệm vụ bảo đảm trật tự an ninh; canh gác công sở, trại giam tuyên giao thông; áp tải tội phạm, áp tải hàng hóa của chính quyền; đàn áp các cuộc khởi nghĩa và nổi dậy… Lực lượng cảnh sát đặc biệt toàn Đông Dương được coi như địa phương quân, được tuyển mộ như lính thuộc quân đội thuộc địa Pháp ở Đông Dương và sẵn sàng bổ sung cho quân đội thuộc địa khi cần theo lệnh của toàn quyền Đông Dương.

  Hình ảnh những trại bảo an ở Hà Nội 

Bốt bảo an binh ở Cầu Giấy.
 Bốt bảo an binh ở Cầu Giấy.

 Thuộc lực lượng cảnh sát đặc biệt toàn Đông Dương có: vệ binh bản xứ (Garde Indigène; ở Bắc kỳ, Trung kỳ, Lào và Quảng Châu Loan thường gọi là lính khố xanh, ở Nam kỳ gọi là lính thủ bộ), vệ binh miền núi (Garde Montagnarde; thường gọi là lính dõng) và lính cơ (P. Milice). Quân số (đầu 1945) là khoảng 22.000 người

 Sau năm 1945, Lực lượng vệ binh bản xứ tan rã khi Nhật đảo chính Pháp (ngày 9 tháng 3 năm 1945); một phần được tập hợp lại làm "nghĩa dũng quân" bảo vệ chính phủ Trần Trọng Kim của Đế quốc Việt Nam. Nhóm quân này đến Tháng Tám năm 1945 sau khi sáp nhập Nam Kỳ vào lại nước Việt Nam thì chuyển thành "bảo an binh". Tuy vậy lực lượng này vẫn phụ thuộc Quân đội Đế quốc Nhật Bản. Khi Nhật Bản thất trận thì lực lượng này cũng không tồn tại.

  Trại Bảo an binh - Garde Indigene (Hàng Bài)Trại Hiến binh - GENDARMERIE NATIONALE (Tràng Thi, nay không còn)
 Trại Bảo an binh - Garde Indigene (Hàng Bài)Trại Hiến binh - GENDARMERIE NATIONALE (Tràng Thi, nay không còn)

  
  

Cổng Trại lính Bảo An binh (40 phố hàng Bài-Hà Nội) được xây dựng từ cuối thế kỷ 19, do kiến trúc sư người Pháp Henry Vidieu thiết kế. Trại lính cũ nay là Nhà hát Hồ Gươm của ngành Công an…
 Cổng Trại lính Bảo An binh (40 phố hàng Bài-Hà Nội) được xây dựng từ cuối thế kỷ 19, do kiến trúc sư người Pháp Henry Vidieu thiết kế. Trại lính cũ nay là Nhà hát Hồ Gươm của ngành Công an…

Cổng được giữ lại để tôn tạo là Di tích lịch sử của ngành Công An và Hà Nội.

VTC2.vn 

Bình luận của bạn

Tin khác