Tượng Paul Bert ở Hồ Gươm xưa

Thứ 7, 11/03/2023, 17:02 (GMT+7)

Chia sẻ

Paul Bert là quan chức dân sự đầu tiên được bổ nhiệm vào cương vị Toàn quyền Lưỡng kỳ ( Bắc và Trung kỳ). Được bổ nhiệm vào tháng 1/1886, đến Hà Nội vào tháng 4 nhưng đến tháng 11 năm đó thì Paul Bert đã chết vì kiết lỵ,

Thực dân coi Paul Bert như người tổ chức lại thuộc địa và quy hoạch trước khi vua Đồng Khánh trao Hà Nội cho Pháp làm nhượng địa (1888). Do vậy Paul Bert đuợc tôn vinh bằng cách đặt tên phố, tên trường và đúc tượng

334963201-605952517652050-4008212708487094605-n-1.jpg

Tiền đúc tượng một phần lấy từ công quỹ, vua Đồng Khánh góp 1.000 đồng, vua này còn cho Nha Kinh lược Bắc kỳ thông tin đến các quan lại hàng tỉnh, hàng phủ xuống tận hàng huyện bắt dân chúng đóng góp. Tượng Paul Bert xòe tay che chở cho một người bản xứ còi cọc, với ý nghĩa An Nam nằm dưới sự bảo hộ của Pháp.

Tượng Paul Bert ở Hồ Gươm xưa

Tượng Paul Bert đúc bằng đồng ở Pháp rồi chuyển sang. Đá xây bệ cũng mang từ quê của tổng trú sứ (vùng Jura) qua.

Ngày 11.7.1890, hội đồng thành phố tổ chức khánh thành tượng, đổi tên vườn hoa Bốn tòa thành vườn hoa Paul Bert

Tượng này đã bị giật đổ ngay sau ngày Nhật đảo chính Pháp (9/3/1945)… cuối cùng rồi cũng bị nấu chảy để góp đồng đúc tượng Phật ở Ngũ Xã

Nguồn

Bình luận của bạn

Tin khác