Tour đường Kinh thành lịch sử 1000 năm Thăng Long

Xem chi tiết: Tour đường Kinh thành lịch sử 1000 năm Thăng Long

  • Điểm khởi hành: Hoàng Thành Thăng Long, Phường Điện Biên, Quận Ba Đình, Hà Nội
  • Điểm đến: Tuyến đường Tường thành (bao bọc Kinh thành), các cửa ô, Hoàng thành, .., Hà Nội
  • Thời gian: 1 ngày
  • Giá tiền: 3.000.000 ₫

tBox hỗ trợ thanh toán qua các hình thức

Momo
Card
Napas
Foxpay

Tour khác