The Business Buddy

Bảng tin

Business Buddy - trợ lý cá nhân: Vậy trợ lý du lịch cá nhân là gì? Đó là việc bạn sẽ lên lịch trình du lịch từ A-Z cho 1 cá nhân hay nhóm du lịch nào đó phù hợp với nhu cầu và mong muốn của họ. Chỉ đơn giản vậy thôi. Tuy nhiên đối tượng của bạn thì rất vô chừng, họ giàu nhưng kén thời gian, những chuyến đi của họ cần có lịch cụ thể chi tiết đến cả thời gian ra sân bay cho tới cả thời gian ngồi taxi cũng phải chính xác, và tất nhiên những nơi họ trải nghiệm phải có cá tính riêng phù hợp với họ, có thể đó là nơi lãng mạn nhưng bí mật, nhưng cũng có thể là một yêu cầu khá nhạy cảm như "đi 1 mình nhưng muốn 1 nơi vui vẻ nhưng không mạo hiểm" chẳng hạn

Danh sách

Nội dung đang cập nhật

Bình luận của bạn