Phố Hàng Đồng

Thứ 4, 04/01/2023, 15:33 (GMT+7)

Chia sẻ

Phố Hàng Đồng dài 128m, rộng 6m. Từ phố Hàng Mã đến phố Hàng Vải, cắt ngang phố Lò Rèn. Phố Hàng Đồng dài 128m, rộng 6m. Từ phố Hàng Mã đến phố Hàng Vải, cắt ngang phố Lò Rèn. Đây nguyên là đất thôn Yên Phú, tổng Hậu Túc (sau đổi là tổng Đồng Xuân), huyện Thọ Xương cũ. Thời Pháp thuộc, phố này và phố Bát Sức có chung tên là rue des Tasses “phố Hàng Chén”, Sau cách mạng đã tách ra làm hai và gọi bằng những tên hiện nay.

Bình luận của bạn

Tin khác