Phố Bát Sứ

Thứ 6, 06/01/2023, 15:11 (GMT+7)

Chia sẻ

Phố Bát Sứ dài 192m, rộng 6m. Từ số nhà 19 Hàng Vải đến số nhà 28 Bát Đàn, cắt ngang qua phố Hàng Phèn. Đây nguyên là phần đất thông Đông Thành, tổng Tiền Túc (sau đổi là Thuận Mỹ), huyện Thọ Xương cũ. Thời Pháp thuộc có tên là phố Hàng Chén, khoảng trước năm 1890 người Pháp gọi là Rue des Tasses (phố Hàng Chén), năm 1945 đổi thành phố Hàng Bát Sứ, năm 1949 vẫn giữ nguyên tên phố Hàng Bát Sứ, đến năm 1951 chia ra làm 2 đoạn: Từ Hàng Mã đến Hàng Vải là phố Hàng Đồng; Từ Hàng Vải trở xuống là phố Hàng Bát Sứ, tên phố hiện nay được chính thức gọi từ sau năm 1954.

Bình luận của bạn

Tin khác