Góc Phố Lãn Ông

Thứ 4, 19/04/2023, 17:10 (GMT+7)

Chia sẻ

Nét vẽ suy tư: Sau 1954, nhiều gia đình trong khu phố cổ, người thì di tản ra nước ngoài, người vào Nam, kẻ ở lại.

Hầu hết các gia đình phải trao lại toàn bộ, hay một phần ngôi nhà của mình cho nhà nước mới để tái phân phối cho cư dân khác. Một ngôi nhà ống trước đây của một gia đình, nay có thể được phân chia cho hai, ba hộ gia đình mới, hay thậm chí nhiều hơn. Mỗi gia đình một phòng và sử dụng chung vệ sinh.

Sự xáo trộn không gian và kết cấu xã hội chưa từng có này đã gây nhiều hệ luỵ phức tạp sau này. Dân số gốc mất dần, co lại thành thiểu số. Dân số mới không thực sự hiểu giá trị lịch sử nơi đó.

Xưa, kinh thành do dân bốn trấn xung quanh đổ về mà nên, gọi dân tứ chiếng tức là dân tứ trấn đọc trại đi. Qua mấy lần tao loạn, dân gốc gác bạt đi hết. Sau tiếp quản, người Hà Nội thuần chẳng còn được bao nhiêu.
Và rồi, tới giai đoạn "cởi trói"...

VTC2.vn

Bình luận của bạn

Tin khác