Du Lịch Khám Phá Văn Hóa & Tâm Linh phố cổ Hà Nội

Thứ 3, 16/05/2023, 15:42 (GMT+7)

Chia sẻ

Tour tâm linh phố cổ Hà Nội-Tour Du Lịch Khám Phá Văn Hóa & Tâm Linh phố cổ Hà Nội - vùng đất 36 phố phường - Kẻ Chợ. Hãy dành ra 1 ngày đến phố thị cổ xưa, khám phá phố nghề truyền nhau nhiều thế hệ, và cả những ngôi Đình, Chùa, Đền, Miếu mạo linh thiêng.

Đình Thanh Hà
Đình và Chùa Nghĩa Lập
Đình Thờ Đức Thánh Trần và thờ Phật Kiến trúc thờ Nguyễn
Đền và Miếu Nghĩa Lập
Chùa Quán Huyền Thiên
Đền Bà Móc
Đình Phương Trung
Đền Hội Thống
Đình Phúc Lâm
Đình Nguyên Khiết Hạ
Đình Đồng Xuân
Đền thờ Đạo Hồi (Chùa Tây Đen)
Đình Phủ Từ
Đình Ngũ Giáp
Đền Tam Phủ
Chùa Vĩnh Trù
Đình An Phú
Chùa Pháp Bảo Tạng
Đền Bạch Mã
Đình Quan Đế
Đình Tử Dương
Đình Phương Đình (Trường Phương Đình)
Đền Cổ Lương
Miếu Cổ Lương
Đình Đông Thái
Đền Hương Nghĩa
Đình Hương Bài
Đền Hương Tượng
Đình Ưu Nghĩa
Đình Hàng Giầy
Miếu Sầm Công
Đình Phúc Lộc
Đền Nội Miếu
Đình Phất Lộc
Đền Tiên Hạ
Đình Đại Lợi
Đình Trung Yên (Đình Ngũ Hầu)
Đền Ngũ hầu
Đình Thọ Nam
Đình Nhiễm Thượng
Đền Nhiễm Hạ
Đền Dũng Thọ
Đình Kim Ngân
Đình Trương Thị
Đình Dũng Hãn
Đền Hương Thượng
Đền Đồng Thuận
Đình Đồng Thuận
Đình Đồng Môn
Đền Xuân Yên
Đền Xuân Yên
Đình Miếu Đồng Lạc
Đình Hàng Đào
Đình Hoa Lộc Thị
Đình Diên Hưng
Đình Vĩnh Hạnh
Chùa Cầu Đông
Đình Đức Môn
Đình Lò Rèn
Đình Đông Thành
Đình Tân Khai
Chùa Thái Cám
Đền Nhân Nội
Đình Nhân Nội
Đình Yên Thái
Tú Đình Thị
Đình Phúc Hậu
Đình Hà Vĩ
Đình Cổ Vũ Đông (Đình Hàng Ốc)
Đền Tô Tịch
Đình Hàng Quạt
Đền Thuận Mỹ (Đền Dâu)
Đình Thuận Mỹ
Đình Hàng Thiếc
Miếu Hai Cô
Đình Yên Nội
Đình Đông Hà
Đền Tam Khánh
Đình Lương Ngọc
Đình Kim Hội
Đình và Đền Thiên Tiên
Đền Vọng Tiên
Đình Đông Mỹ
Đền Hội Vũ
Đền Hỏa Thần
Chùa Kim Cổ
Đình Yên Nội (An Nội)
Đình Vũ Du
Đình Đền Trang Lâu
Đình Đông Yên
Đình Mỹ Lộc
Đình Thanh Yên
Đền Hoàng Kim
Đền Cây Xanh (Cây Si)
Đình Cổ Tân
Chùa Phúc Long

36phophuong.vn 

Bình luận của bạn

Tin khác