Danh sách "NGÕ HÀNG" và "PHỐ HÀNG" ở Hà Nội hiện nay.

Thứ 4, 14/06/2023, 15:24 (GMT+7)

Chia sẻ

Trần Quang Dũng

A/ NGÕ HÀNG ...

01/ Ngõ Hàng Bông.
02/ Ngõ Hàng Bột.
03/ Ngõ Hàng Bún.
04/ Ngõ Hàng Cháo.
05/ Ngõ Hàng Chỉ.
06/ Ngõ Hàng Chuối 1.
07/ Ngõ Hàng Chuối 2.
08/ Ngõ Hàng Cỏ.
09/ Ngõ Hàng Đậu.
10/ Ngõ Hàng Hành.
11/ Ngõ Hàng Hương.
12/ Ngõ Hàng Khoai 1.
13/ Ngõ Hàng Khoai 2.
14/ Ngõ Hàng Lọng.
15/ Ngõ Hàng Thịt.

B/ PHỐ HÀNG ...

01/ Phố Hàng Bạc.
02/ Phố Hàng Bài.
03/ Phố Hàng Bè.
04/ Phố Hàng Bồ.
05/ Phố Hàng Bông.
06/ Phố Hàng Bún.
07/ Phố Hàng Buồm.
08/ Phố Hàng Bút.
09/ Phố Hàng Cá.
10/ Phố Hàng Cân.
11/ Phố Hàng Chai.
12/ Phố Hàng Cháo.
13/ Phố Hàng Chiếu.
14/ Phố Hàng Chĩnh.
15/ Phố Hàng Chuối.
16/ Phố Hàng Cót.
17/ Phố Hàng Da.
18/ Phố Hàng Dầu.
19/ Phố Hàng Đào.
20/ Phố Hàng Đậu.
21/ Phố Hàng Điếu.
22/ Phố Hàng Đồng.
23/ Phố Hàng Đường.
24/ Phố Hàng Gà.
25/ Phố Hàng Gai.
26/ Phố Hàng Giầy.
27/ Phố Hàng Giấy.
28/ Phố Hàng Hòm.
29/ Phố Hàng Khay.
30/ Phố Hàng Khoai.
31/ Phố Hàng Lược.
32/ Phố Hàng Mã.
33/ Phố Hàng Mành.
34/ Phố Hàng Mắm.
35/ Phố Hàng Muối.
36/ Phố Hàng Ngang.
37/ Phố Hàng Nón.
38/ Phố Hàng Phèn.
39/ Phố Hàng Quạt.
40/ Phố Hàng Rươi.
41/ Phố Hàng Than.
42/ Phố Hàng Thiếc.
43/ Phố Hàng Thùng.
44/ Phố Hàng Tre.
45/ Phố Hàng Trống.
46/ Phố Hàng Vải.
47/ Phố Hàng Vôi.

Ghi chú

1/ Có 7 "Ngõ Hàng" không thuộc quận Hoàn Kiếm
- Quận Ba Đình :
Ngõ Hàng Bún.
Ngõ Hàng Đậu.
- Quận Đống Đa :
Ngõ Hàng Bột.
Ngõ Hàng Cháo.
- Quận Hai Bà Trưng :
Ngõ Hàng Chuối 1.
Ngõ Hàng Chuối 2.
Ngõ Hàng Lọng.

2/ Có 4 "Phố Hàng" không thuộc quận Hoàn Kiếm :
- Quận Ba Đình :
Phố Hàng Bún.
Phố Hàng Than.
- Quận Đống Đa :
Phố Hàng Cháo.
- Quận Hai Bà Trưng :
Phố Hàng Chuối.
*
(Nguyễn Vinh Phúc - PHỐ VÀ ĐƯỜNG HÀ NỘI - Nhà xuất bản Giao thông vận tải - Năm 2004)
***

Phố Hàng Hòm  Năm 1970  Bưu ảnh XUNHASABA
Phố Hàng Hòm
Năm 1970
Bưu ảnh XUNHASABA

36phophuong.vn 

Bình luận của bạn

Tin khác