Danh sách các công trình nhà ở trong khu Phố Cổ Hà Nội có giá trị cần được bảo tồn, tôn tạo

Thứ 2, 15/05/2023, 11:38 (GMT+7)

Chia sẻ

Danh sách các công trình nhà ở có giá trị cần được bảo tồn, tôn tạo

TT Tên phố Số nhà Xếp loại công trình
I Phường: Hàng Đào
1 Hàng Đào

11, 15, 17, 19, 39, 45, 49, 51, 71, 73, 79, 85, 87, 4, 6, 10, 20, 22, 36, 38, 80, 82, 84, 86, 90, 102 104


5, 13, 21, 29, 41, 47, 53, 59, 61, 63, 65, 77, 97, 99, 101, 105, 113, 2, 8, 12, 14, 16, 18, 24, 26, 28, 34, 40, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 76, 92, 94, 96, 100

Giá trị đặc biệt


Có giá trị

2 Hàng Ngang

1, 19, 57, 18, 20A, 20B, 22, 26, 28, 30, 48, 54, 56, 58


7, 17, 27, 45, 53, 55, 2, 24, 40, 44, 46, 50, 62, 64

Giá trị đặc biệt


Có giá trị

3 Hàng Đường

13, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 41, 63, 22, 26C, 28, 38, 40, 64, 66, 74, 76, 78


7, 23, 43, 47, 61, 69, 71, 77, 4, 6, 8, 16, 24, 26A, 30, 32, 34, 36, 48, 52, 60, 62, 68, 70, 72, 80

Giá trị đặc biệt


Có giá trị

4 Hàng Cân

32, 34, 36, 42, 44; 46, 54


50, 9, 11

Giá trị đặc biệt


Có giá trị

5 Chả Cá

7, 11


5

Giá trị đặc biệt


Có giá trị
6 Hàng Bồ 9 Có giá trị
7 Hàng Cá

11, 27


28

Giá trị đặc biệt


Có giá trị

8 Lãn Ông

21


10 

Giá trị đặc biệt


Có giá trị

9 Lương Văn Can

35-37 


24-26

Giá trị đặc biệt


Có giá trị

II Phường: Đồng Xuân
10 Đồng Xuân

5, 11, 13, 19, 21, 25, 27, 12, 24, 26, 42, 52, 78, 80, 82

Có giá trị
11 Cao Thắng 10 (nay đổi thành số nhà 01) Có giá trị
12 Hàng Chiếu


8, 26, 28, 30, 32, 60, 74, 74B, 86A, 88, 90, 1, 17, 21, 23, 33, 75, 87B, 89, 91

Giá trị đặc biệt


Có giá trị

13 Hàng Đậu

30


28, 52, 13, 37

Giá trị đặc biệt


Có giá trị

14 Hàng Giấy

13


49, 51, 58, 60, 2

Giá trị đặc biệt


Có giá trị

15 Nguyễn Thiện Thuật 10,12 Có giá trị
16 Trần Nhật Duật


2, 4, 6, 8, 18, 24, 26, 34, 36, 38, 42, 44, 46, 66

Giá trị đặc biệt


Có giá trị 

III Phường: Hàng Buồm
17 Chợ Gạo 5, 7, 9, 11 Giá trị đặc biệt
18 Đào Duy Từ

2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 24, 28


7, 23, 26, 30

Giá trị đặc biệt


Có giá trị

19 Hàng Buồm

20, 22, 24; 19, 53, 83


10, 12, 26, 32, 48, 50, 54, 96, 13, 17, 57, 59, 67, 87, 99, 111, 113

Giá trị đặc biệt


Có giá trị

20 Hàng Chĩnh

14


10, 12, 15, 19

Giá trị đặc biệt


Có giá trị

21 Hàng Giầy

22, 24


2

Giá trị đặc biệt


Có giá trị

22 Lương Ngọc Quyến 2, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 27, 59 Có giá trị
23 Mã Mây

69, 81, 87


8, 10, 12, 14, 16, 24, 46, 54, 70, 88, 1, 7, 49, 51, 55, 59, 61, 67, 77, 83, 103, 105

Giá trị đặc biệt


Có giá trị

24 Ngõ Gạch 18, 11, 13 Có giá trị
25 Nguyễn Siêu 8, 10, 12, 16, 18, 40, 42, 44, 46, 48, 3 Có giá trị
26 Tạ Hiện

5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 39, 8, 10, 12, 14, 16, 18


33

Giá trị đặc biệt


Có giá trị

IV Phường: Hàng Bạc
27 Cầu Gỗ

30


48, 96

Giá trị đặc biệt


Có giá trị

28 Đinh Liệt

6, 12


3

Giá trị đặc biệt


Có giá trị

29 Gia Ngư 49 Có giá trị
30 Hàng Bạc

86, 114, 15, 47, 51, 97, 115, 119, 147


95

Giá trị đặc biệt


Có giá trị

31 Hàng Bè

44, 48, 23, 29


28

Giá trị đặc biệt


Có giá trị

V Phường Hàng Mã
32 Hàng Cót

12


1, 3, 23, 38, 38A, 38C

Giá trị đặc biệt


Có giá trị

33 Hàng Lược

18, 67


24

Giá trị đặc biệt


Có giá trị

34 Hàng Mã

56, 96, 93


52, 74, 79, 90, 75

Giá trị đặc biệt


Có giá trị

35 Hàng Rươi

4, 6, 8, 10, 12, 24


20

Giá trị đặc biệt


Có giá trị

36 Phùng Hưng

61, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89


27, 35, 37, 39

Giá trị đặc biệt


Có giá trị

VI Phường: Hàng Gai

37 Hàng Gai

116


110

Giá trị đặc biệt


Có giá trị

38 Hàng Hòm 8, 21 Có giá trị
39 Hàng Mành  14, 3 Có giá trị
40 Hàng Nón

58, 21

Có giá trị

41 Hàng Quạt

56, 80, 39


16, 34, 48, 50, 60, 62, 25, 29, 35

Giá trị đặc biệt


Có giá trị

42 Hàng Thiếc 20 Có giá trị
43 Tô Tịch 14, 20 Giá trị đặc biệt
44 Hàng Bông

28, 30


2, 22, 24, 38, 42, 64

Giá trị đặc biệt


Có giá trị

VII Phường: Hàng Bồ
45 Bát Đàn 17 Giá trị đặc biệt
46 Bát Sứ 18 Có giá trị
47 Hàng Bồ

74, 57B, 59


24, 45, 57A, 79

Giá trị đặc biệt


Có giá trị

48 Hàng Đồng

44


39

Giá trị đặc biệt


Có giá trị

49 Hàng Vải

5


6, 10, 12, 3

Giá trị đặc biệt


Có giá trị

50 Lãn Ông

36, 55, 57


42, 46, 54, 31, 37, 61

Giá trị đặc biệt


Có giá trị

51 Thuốc Bắc

77


15, 15B, 65

Giá trị đặc biệt


Có giá trị

VIII Phường: Cửa Đông
52 Bát Đàn

48, 43, 47

Có giá trị
53 Cửa Đông

12, 16, 35, 37, 39, 41, 43


2, 4, 6, 18

Giá trị đặc biệt


Có giá trị

54 Đường Thành

6, 14


10, 16, 16A, 16B, 36, 38, 40, 37

Giá trị đặc biệt


Có giá trị

55 Hàng Điếu

10,9


12, 48, 66, 15, 55, 57, 83

Giá trị đặc biệt


Có giá trị

56 Hàng Da 30, 32 Có giá trị
57 Nhà Hỏa 6AB Có giá trị
58 Nguyễn Quang Bích

18, 1, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23


24, 3, 5

Giá trị đặc biệt


Có giá trị

59 Nguyễn Văn Tố

30, 32


52, 54

Giá trị đặc biệt


Có giá trị

60 Phùng Hưng

127, 129, 131, 133, 135, 139


125, 141, 143, 145, 147, 149, 151, 155, 157, 159, 161, 163

Giá trị đặc biệt


Có giá trị

IX Phường: Hàng Bông
61 Hà Trung 6B, 8AB, 28, 39, 51, 53, 55, 63, 71, 73, 75 Có giá trị
62 Hàng Bông

74, 100, 110, 156


68, 80, 82, 94, 102

Giá trị đặc biệt


Có giá trị

63 Ngõ Trạm 23, 23A Có giá trị
X Phường: Lý Thái Tổ

64

75A


50, 60, 66, 37

Giá trị đặc biệt


Có giá trị

Bình luận của bạn

Tin khác