Biểu diễn Tăng Duy Tân, bài hát: Dạ Vũ

Thứ 4, 21/06/2023, 16:31 (GMT+7)

Chia sẻ

Danh sách bài hát Việt

Khi màn đêm vừa buông
mưa vừa buông lơi ở trên mái hiên em vẫn cứ uống
Sương còn vương hàng chia sẻ nỗi đau như kéo em về
Nơi vực sâu tận cùng trái tim khô cằn nghịch đá …

36phophuong.vn 

Bình luận của bạn

Tin khác