Khách sạn Summit 20 Hàng Cân

Thứ 2, 20/11/2023, 12:11 (GMT+7)

Chia sẻ

Giới thiệu một phương án khách sạn được thiết kế trong khu phố cổ Hà Nội. Một thích ứng giữa nhu cầu mới và sự phù hợp với lối sống khu phố cổ Hà Nội. 

Tuy vậy phương án này cần làm rõ giải pháp PCCC.

36phophuong.vn 

Bình luận của bạn

Tin khác