KHÁCH SẠN & SPA O'GALLERY PREMIER

Thứ 3, 27/06/2023, 15:12 (GMT+7)

Chia sẻ

A leading group of hospitality in Hanoi, Vietnam owning and operating the best boutique hotels in th
Trang · Khu nghỉ dưỡng/Khách sạn
024 3936 7777
sm1@orientalhospitality.com.vn
orientalhospitality.com.vn

𝐎𝐑𝐈𝐄𝐍𝐓𝐀𝐋 𝐇𝐎𝐒𝐏𝐈𝐓𝐀𝐋𝐈𝐓𝐘 𝐆𝐑𝐎𝐔𝐏
* Address :
1. 𝐓𝐡𝐞 𝐎𝐫𝐢𝐞𝐧𝐭𝐚𝐥 𝐉𝐚𝐝𝐞 𝐇𝐨𝐭𝐞𝐥 & 𝐒𝐩𝐚 : No. 92-94 Hang Trong Street, Hoan Kiem District, Hanoi, Vietnam
2. 𝐎’𝐆𝐚𝐥𝐥𝐞𝐫𝐲 𝐏𝐫𝐞𝐦𝐢𝐞𝐫 𝐇𝐨𝐭𝐞𝐥 & 𝐒𝐩𝐚 : No. 122 Hang Bong Street, Hoan Kiem District, Hanoi, Vietnam
3. 𝐎𝐫𝐢𝐞𝐧𝐭𝐚𝐥 𝐒𝐮𝐢𝐭𝐞𝐬 𝐇𝐨𝐭𝐞𝐥 & 𝐒𝐩𝐚 : No. 58 Hang Dao Street, Hoan Kiem District, Hanoi, Vietnam
* Telephone : +(84-24) 3557 3333
* Hotline : 096 8422 828
* Email : sm1@orientalhospitality.com.vn
* Website 𝐎𝐫𝐢𝐞𝐧𝐭𝐚𝐥 𝐇𝐨𝐬𝐩𝐢𝐭𝐚𝐥𝐢𝐭𝐲 𝐆𝐫𝐨𝐮𝐩 : orientalhospitality.com.vn
* Website 𝐓𝐡𝐞 𝐎𝐫𝐢𝐞𝐧𝐭𝐚𝐥 𝐉𝐚𝐝𝐞 𝐇𝐨𝐭𝐞𝐥 & 𝐒𝐩𝐚 : heorientaljadehotel.com
* Website 𝐎’𝐆𝐚𝐥𝐥𝐞𝐫𝐲 𝐏𝐫𝐞𝐦𝐢𝐞𝐫 𝐇𝐨𝐭𝐞𝐥 & 𝐒𝐩𝐚 : hogallerypremierhotel.com
* Website 𝐎𝐫𝐢𝐞𝐧𝐭𝐚𝐥 𝐒𝐮𝐢𝐭𝐞𝐬 𝐇𝐨𝐭𝐞𝐥 & 𝐒𝐩𝐚 : orientalsuiteshotel.com
* Website 𝐎'𝐒𝐩𝐚 : ospa.com.vn

36phophuong.vn 

Bình luận của bạn

Tin khác

Tien Dat (TienDat Gallery)

LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI
  tiendatgallery@gmail.com
  32 Hang Bong Str., Hanoi, Vietnam