Gốm sứ tâm linh

Thứ 7, 23/03/2024, 20:54 (GMT+7)

Chia sẻ

Con người sống nhờ ăn uống hằng ngày, đồ đựng, đồ nấu, đồ bảo quản biết bao nhiêu vật dụng có nguồn gốc gốm sứ. Lớn lên, trưởng thành, bệnh tật và chết đi cũng trở về với đất qua mộ chum (thời xưa), các đồ minh khí kèm theo, tiểu sành, lọ tro. Rồi con người được thiêng hóa qua sự thờ cúng - tín ngưỡng thờ tổ tiên của dân tộc và cả sự thờ phụng thần thánh - với các đồ gốm tâm linh là cả một chu trình khép kín gồm những chặng khác nhau nhưng logic.,,, Xem tiếp 


Gốm Hút Lộc

BHL 001 
BHL 001-Mẫu 1
BHL 001-Mẫu 2
BHL 001-Mẫu 3
BHL 001-Mẫu 4
BHL 002

BHL 002-Mẫu 1

BHL 003 

BHL 008

BHL 009 

BHL 010 

BHL 011

BHL 012 

BHL 013 

BHL 014

BHL 015 

BHL 016 

BHL 017 

BHL 018

BHL 019 

BHL 020 

Bình luận của bạn

Tin khác