Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam

Thứ 5, 23/03/2023, 17:07 (GMT+7)

Chia sẻ

Trang facebook chính thức của Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam
Trang · Lãnh sự & Đại sứ quán
MINISTERE DE L'EUROPE ET DES AFFAIRES ETRANGERES
chịu trách nhiệm đối với Trang này
57 Trần Hưng Đạo, Hanoi, Vietnam
024 3944 5700
ambafrance.hanoi@diplomatie.gouv.fr
ambafrance-vn.org

RFI Tiếng Việt: Sự kiện thời sự, chính trị văn hóa xã hội được dư luận quốc tế và Việt Nam quan tâm, các video có phụ đề tiếng Việt.

RFI Tiếng Pháp

Bình luận của bạn