Cảm nhận Nhật Bản

Thứ 5, 13/04/2023, 16:18 (GMT+7)

Chia sẻ

Thông tin giới thiệu và hướng dẫn du lịch Nhật Bản chính thức từ Cơ Quan Xúc Tiến Du Lịch Nhật Bản (JNTO)
Official travel information from Japan National Tourism Organization Vietnam Office (JNTO)

https://www.japan.travel/vi/vn/
+84 24 3719 5950
vietnam_jnto@jnto.go.jp

VTC2.vn 

Bình luận của bạn

Tin khác